1. Diễn đàn bắt đầu hoạt động từ ngày 22/03/2016. Chỉ những thành viên của UniHomes mới được đăng ký tài khoản. Hy vọng mọi người ủng hộ diễn đàn để diễn đàn ngày càng phát triển. Xin cảm ơn!

Trophies Awarded to admin

 1. 10
  Awarded: Dec 5, 2016

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Awarded: May 31, 2016

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 2
  Awarded: Apr 22, 2016

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Awarded: Mar 18, 2016

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.